Studijní materiály a užitečné odkazy pro studium autoškoly

     
Studijní dokumenty a pomůcky:
     

 

zákon č. 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních komunikacích
soubor obsahuje základní předpis důležitý pro každého účastníka provozu na pozemních komunikacích, zároveň je doplněn o bodové hodnocení přestupků, kterých se můžete dopustit v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích

     
  e - testy
otestujte si nanečisto své znalosti, forma testů je téměř shodná s formou u závěrečných zkoušek.
     
Užitečné odkazy:
     
  stránky Bezpečně na motorce
.... autoškolou vše teprve začíná, stát se dobrým řidičem je dlouhá cesta, jak se stát lepším řidičem? Inspirujte se na těchto stránkách
     
  stránky www.schroter.cz
distributor studijních materiálů pro studenty autoškol
     
  stránky Centra služeb pro silniční dopravu
Centrum služeb pro silniční dopravu je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy ČR
     
  stránky BESIP
kde jinde se dovědět více základních informací o bezpečnosti silničního provozu
     
  stránky Ministerstva dopravy ČR
informace o provozu, sjízdnosti, uzavírkách, informační kamery, dále info. o úpravách  právních předpisů a další
     
  Autoklub ČR
informace o připravovaných akcích
     
  Ústřední automotoklub
informace o připravovaných akcích a další info.
     

 

zákon č. 247/2000 Sb.
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

     

  Záznam o dopravní nehodě (tzv. "euroformulář")
formulář, který by měl mít každý účastník provozu na pozemních komunikacích ve svém vozidle pro případ dopravní nehody